راهنما
1400/12/21
نُت ششم موسیقی

ششمین نُت موسیقی از هفت نت اصلی موسیقی لا نام دارد.

یک نت لا وسط بر اساس زیروبمی، فرکانسی معادل ۴۴۰ هرتز را داراست.

به طور کلی نت «لا» یک کوک استاندارد برای سازهای موسیقی در یک ارکستر است و نوازندگان بر این اساس سازهای خود را قبل از اجرا کوک می کنند.

گامهای بر پایه نت «لا» عبارتند از:

لا ماژور، لا مینور تئوریک، لا مینو هارمونیک، لا مینور ملودیک بالا رونده، لا مینور ملودیک پائین رونده.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول