راهنما
1400/12/21
از خدایان هندو

داستان  خدایان سه گانه در اعتقادات کهن هندی چنان  ریشه دوانده که این کشور را به نام 72 ملت می شناسند.

 البته در مذهب هندوئیسم ، خدا یکی است و تمام این خدایان و مجسمه هایی که پرستش می کنند ، مظاهر و تجلی های مختلف خداوند بر زمین است که از ابتدای آفرینش تا اکنون بر زمین ظاهر شده و به کمک بشر و موجودات آمده اند .

 هندوها معتقدند که این خدایان مقدس هستند و هر کدام داستان و روایتی دارند . آنها می گویند که هر زمان که زندگی مردم در خطر قرار گیرد و اهریمن بر زمین و کائنات غلبه کند ، خداوند با ظاهری تجلی پیدا کرده و پس از نبرد با اهریمن مجددا به آسمان باز می گردد.  

در  مذهب هندوئیسم اکثر خدایان آسمانی مرد هستند و فقط سه تا خدابانوی اصلی دارند .  ،خدایان اصلی هندو سه تا هستند . خدای آفریننده ( برهما ) ، خدای نگهدارنده ( ویشنو ) و خدای نابود کننده یا از بین برنده ( شیوا ) و 4 خدابانوی اصلی آنان عبارتند از خدابانوی ثروت ( لاکشمی ) که همسر ویشنو است ، خدا بانوی فنا و نابودگر ( شاکتی ) که همسر شیوا می باشد ، خدابانوی سرسوتی ( الهه علم و دانش و هنر ) که همسر برهما است و خدابانوی شجاعت ( دورگا ) که گاهی او را الهه شادی نیز می نامند.

 برهما یا خدای آفریننده که هندوها آن را یکتا می‌دانند. برهما یکی از خدایان بزرگ هندوان باستان به نام یکی از سه خدای پیروان مذاهب برهمایی است که وی را قادر مطلق آفریدگار جهان می‌دانند. برهماییان معتقدند که برهما( خالق بزرگ) روز اول خلقت روحانیون را از دهان، سلحشوران را از بازوان، کارکنان را از ران و مردگان را از پای خود آفرید و این صنوف همیشه ثابت و برقرار است.

آن‌ها برهما  را به‌صورت انسانی مجسم می‌کنند که دارای چهار سر و چهار دست است و در دست‌های خود یک کوزه، یک تسبیح، یک قاشق مقدس و نسخه‌ای از ودا دارد. وی مصنف وداها و قانون‌گذار هند است و پرستش او قدیمی‌ترین آیین پرستش در این کشور می‌باشد. نقش برهما در تثلیث هندو آفرینندگی است و نقش کهن‌تر او چون هر خدا به شیوا یا ویشنو واگذار می‌شود برهما در سلسله‌مراتب خدایان هند از احترامی برابر ویشنو و شیوا برخوردار است و او را خدای فرزانگی می‌دانند و می‌گویند که چهار ودا برخاسته از سرهای اوست و بهشت او برترین بهشت خدایان و زمین است.

 نکته مهمی که باید بدانید این است که در هند به جز خدایان گفته شده، صدها هزار خدا دیگر نیز وجود دارد و در ایالت های مختلف هند شاهد پرستش خدایان گوناگونی هستیم و همین موضوع باعث شده تا در جامعه هند شاهد فرهنگ‌ها، ادیان و آداب‌ورسوم مختلفی باشیم.

 منابع: پرسمان ایرانیان، کتاب بودا چه می‌گوید

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول