راهنما
1400/12/22
جانوری که ذبح او کامل نباشد

بر طبق آیات و روایات اسلامی در دین اسلام به هنگام سر بریدن حیوان‌های حلال گوشت مانند بز،گاو،گوسفند و ماکیان نام خدا را یاد کرده و در این شیوه حیوان را رو به قبله می خوابانند و به هنگامی که تیغ را بر گلوی حیوان می گذارند بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و به این کار بسمل کردن یا همان کشتن و ذبح کردن گفته می شود. حال اگر ذبح حیوانی کامل نشده باشد و هنوز جان در بدن او باقی باشد یا مقداری از گردن او را هنوز نبریده و سر از تن جدا نشده باشد را نیم بسمل یا نیم کشته می گویند.

قربانی کردن در واقع ریشه‌ای در ایران باستان نیز دارد که انسان‌ها در گذشته برای به دست آوردن محبت خدایان، موفقیت در جنگ ها، دور کردن خود از معرض امراض و شکرگذاری به قربانی کردن حیوانات می پرداختند . امروزه نیز می بینیم که این رسوم همواره میان مسلمانان پا برجا مانده است.

عید قربان یا عید الأضحی در روز دهم ذالحجه است که یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان می باشد.

طبق روایات اسلامی، خداوند برای آزمودن پیامبر خود حضرت ابراهیم (ع) فرمان داد تا فرزند خود حضرت اسماعیل را قربانی کند. حضرت ابراهیم این موضوع را با پسرش در میان گذاشت و فرزندش از او خواست که به فرمان خدا عمل کند؛ اما هنگامی که ابراهیم، فرزندش را در قربانگاه خواباند تا او را ذبح کند در این هنگام جبرئیل همراه با گوسفندی نازل شد و ابراهیم را برای تسلیم بودن در برابر امر خدا ستایش کرد. ابراهیم گوسفندی که خدا برایش نازل کرده بود را به جای اسماعیل قربانی کرد و این گونه عید قربان به جای ماند و هرساله مسلمانان به حج رفته نیز در این عید قربانی میکنند.

در انتها شعری از نظامی در مورد بسمل کردن می خوانیم

که بسم اﷲ به صحرا می خرامم

مگر بسمل شود مرغی به دامم .

منبع: آیات 100 تا 107 سوره صافات/ مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی / لغت نامه دهخدا

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول