راهنما
1400/12/26
برادر کمبوجیه هخامنشی

داستان زندگی او یکی از مبهم‌ترین داستان‌های تاریخ ایران است. پسری که از روز تولدش در ۵۲۱ سال پیش قبل از میلاد مسیح به دلیل شباهت بسیارش به بردار بزرگ‌تر خود دچار سرنوشت نامعلومی گشت.

بردیا از ریشه‌ی (برد) به معنای والا و بلندمرتبه می‌باشد. گفته می‌شود که (البرز) را بر اساس نام بردیا این‌چنین نامیدند، چون برز با بردیا در پارسی هم ریشه است.

بردیا در اواخر  حکومت پدرش کوروش فرمانروایی سرزمین های شرق تا شمال شرق را برعهده داشت .پس از مرگ کوروش به خاطر خصایل و رفتار هایی که شبیه پدرش بود  بسیار نزد مردم محبوب بود همین محبوبیت باعث حسادت  وترس کمبوجیه شد تا هابیل و قابیل دیگری در تاریخ تکرار شود و کمبوجیه دستور قتل ناجوان مردانه  بردارش را بدست یار وفادراش پرکساپ  بدهد.

در تاریخ هرودوت می‌گوید:
... بردیا پس از فتح مصر همراه برادرش در این کشور بود و کمبوجیه بخاطر رشک بر او فرمان داد تا او به ایران برگردد. پس از رفتن او، کمبوجیه بیمناک بود و ترس از این داشت که بردیا او را بکشد و خود بر تخت بنشیند. او به پرکساسپ فرمان داد تا به پارس برود و بردیا را به‌طور پنهانی بکشد. پرکساسپ نیز چنین کرد و بنا بر گفته ی برخی، بردیا را در شکارگاهی کشت و برخی دیگر نیز می‌گویند که او را در دریای اریتره در آب غرق کرد.

و روایتی که در کتیبه بیستون از زبان داریوش آمده است چنین است: که کمبوجیه، بعد از به پادشاهی رسیدن و قبل از حرکت به مصر، بردیا را کشت و قتل بردیا از مردم مخفی کرد. پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد و فردی به نام گئومات بود که بسیار شبیه بردیا بود، از آنجا بود که بردیا ناگهان مفقود شد. به مردم با گفتن «من بردیا، پسر کوروش، برادر کمبوجیه هستم.» دروغ گفت و مردم را بر  ضد کمبوجیه شوراند و پارس و ماد و دیگر سرزمین‌ها را به‌دور خود جمع کرد و پادشاهی را غصب کرد کمبوجیه که در سوریه بود هنگام بازگشت برای سرکوب این شورش فوت کرد و داریوش به نبرد گِئومات پرداخت و آن را کشت و  خود بر تخت پادشاهی نشست  پس ازآن  با ازدواج با دختر کوروش آتوسا و دختر بردیا پارمیس جایگاه خود را محکم کرد.

باگذشت سالیان سال هنوز معمای مرگ بردیا در تاریخ مبهم مانده است و کسی از سرانجام واقعی او اطلاعی ندارد و فقط از آن به‌عنوان قابیل کشی دیگر یاد می‌شود.

منابع: تاریخ سیاسی هخامنشیان، قیام گئومات و آغاز پادشاهی داریوش اول، سایت تاریخ ما

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول