راهنما
1400/12/28
روحانی که حضرت عیسی را به مرگ محکوم کرد

حضرت عیسی در سن سی سالگی به پیامبری برگزیده شد تا یهودیان را به یکتا پرستی دعوت کند عیسی مسیح از هیچ تلاشی دریغ نکرد و معجزات بسیاری از جانب خدا به یهودیان نشان داد اما آن ها ، افرادی سودجو و سخت دل بودند برای همین به مخالفت با او برخواستند و توطئه‌ ای برای قتل حضرت عیسی را فراهم قیافا کاهن اعظم، روحانی بود که حضرت عیسی را محاکمه و دستور اعدامش را صادر کرد.

همانطور که معمول بود، عیسی هم مانند سایر مصلوبین، قبل از مصلوب شدن در ملاء عام با شلاق بند چرمی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تکه های ریز آهن و تراشه های استخوانی به انتهای هر بند چرمی بسته شده بود که باعث بریدگی های عمیق و کبودی های دردناک می شد. مردم او را مسخره می‌کردند، کاهنان با عصا به سرش می زدند و به او تف می کردند. تاج خاردار بر سر او گذاشتند و او را برهنه کردند. سیمون اهل سیرنه که برای حمل صلیب خود بسیار ضعیف بود، با دیدن حال عیسی طاقت نیاورد و به کمک او شتافت.

او را با آن حال وخیم به گلگوتا بردند و در آنجا مصلوب کردند. طبق رسم قبل از اینکه مصلوبین را به صلیب میخکوب کنند، مخلوطی از سرکه و صفرا و مر به آنها می‌دادند. گفته می‌شد که این نوشیدنی درد و رنج را کاهش می‌دهد، اما عیسی از نوشیدن آن خودداری کرد. میخ‌های چوب‌مانند را از میان مچ‌های دست و پایش می‌کوبیدند و او را به صلیب می‌بستند،

در آن لحظه تاریکی زمین را فراگرفت. کمی بعد، هنگامی که عیسی روح خود را تسلیم کرد، زمین‌لرزه‌ای زمین را لرزاند و پرده معبد را از بالابه‌پایین به دونیم کرد. در انجیل متی آمده است: "زمین لرزید و صخره‌ها شکافتند. قبرها شکستند و اجساد بسیاری از مقدسین که مرده بودند زنده شدند." اما هنگامی که  سربازان نزد عیسی رفتند، او را مرده یافتند و عوض پهلوی او را سوراخ کردند. قبل از غروب آفتاب، عیسی توسط نیقودیموس و یوسف آریماتیایی پایین کشیده شد و طبق سنت یهودی در مقبره یوسف دفن شد.

منبع: کتاب متی26.57/ زندگینامه حضرت عیسی

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول