راهنما
1400/12/28
ژنرال مبارزه ویتنام

 تاریخ همیشه سر شار از جنگ هایی بوده که سرنوشت ملت ها را دستخوش تغییر کرده است. جنگ این عنصر خشونت و ستم؛ در همه ی ادوار به سان تیغ دو لبه ای

است که به انسان های زیاده خواه و حق به جانب اراده ای عطا می کند تا از در خشونت و غارت وارد شوند و مانند ملخ هایی که از نا کجا آباد سرایز می شوند به زمین ها و اراضی و در نهایت هیچ چیز قابل استفاده ای از خود به جا نمی گذارند، آنها هم به هیچ چیز رحم نمی کنند و غنیمت در پی غنیمت میدروند.
با نگاه کوتاهی به تاریخ می توان شخصیت های تاثیر گذار جنگ ها را شناخت. هر جنگ حداقل نام و یاد چندین اسطوره از دو جبه ی مخالف را برای آیندگان به جای گذاشته است. ژنرال مبارز ویتنام، نگوین جیاپ هم یکی از این اسطوره هاست که نقش بسیار مهمی در استقلال ویتنام از فرانسه و جنگ ویتنام و آمریکا ایفا کرد.
شیوه جنگیدن جیاپ سبب شد تا ویتنام از سیطره استعمار رهایی یابد و مردم، استقلال ویتنام را بعد از سالها آشوب و درگیری جشن بگیرند و به آرامشی نسبی برسند.
ویتنام، حال و احوال کنونی خود را مدیون جنگ های چریکی و پارتیزانی این ژنرال بزرگ است، همین شیوه جنگیدن منحصر به فرد و خاصش بود که مردم را ترغیب می کرد به ارتش ویتنام بپیوندند و کنار او برای کشورشان بجنگند و به همین علت به او عنوان قهرمان ملی ویتنام را عطا کردند.

جالب است بدانید او با این که سال ها استاد فلسفه بود اما همیشه خود را سرباز خود تعلیم دیده معرفی می کرد و به این اسم می بالید.
این ژنرال ویتنامی 102 عمر کرد و اسم خود را در صدر رهبران جنگی که از جنگ ها جان سالم به در برده اند و عمری طولانی را زیسته اند قرار داد. بعلاوه که نامی نیک از خود به جای گذاشته و دوست و دشمن ویتنام و مردم میهنش همیشه از او به شایستگی یاد کرده اند به طوری که بعد از درگذشت وی لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از وی تجلیل کرد و او را قهرمان بزرگ میهن‌پرست ویتنامی و سربازی بزرگ و مردی استثنایی خواند.

منابع: ایسنا

رادیو فردا
فارس نیوز

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول