راهنما
1400/12/28
توطئه پنهانی بر عليه یک حومت

تاریخ همواره سرشار از سرنگونی ناگهانی و خشونت آمیز دولت های موجود توسط گروه های کوچک بوده است. آن چیز که مردم عصبانی و خشمگین را وادار کرده تا پیش بروند و حکومت فعلیشان را بر اندازند و دولتی نو تاسیس کنند را کودتا گویند. پیش نیاز اصلی کودتا، کنترل تمام یا بخشی از نیروهای مسلح، پلیس و سایر عناصر نظامی است.

کودتا زمانی اتفاق می‌افتد که به طور ناگهانی حکومت سرنگون شود و ارتش تسلیم گردد. انگیزه این عمل جایگزینی دولت با یک نهاد دیگر از خود ارتش یا یک غیرنظامی منتخب مقامات است. مهم نیست که چه کسی کنترل کشور را به دست می آورد، در هر صورت ضرر جانی و مالی قابل انکار نیست. در بسیاری از موارد کودتا منجر به بروز جنگ های داخلی می شود که خود عواقب بسیار خطر ناکی برای مردم کشور به همراه دارد.

ناپلئون بناپارت اولین جرقه های کودتا را در عصر جدید زد و منجر به رقم زدن انقلابی جدید و امپراتوری فرانسه شد. در ادامه بد نیست با یکی از کودتاهای مهم جهان آشنا شوید.

 کودتای معمر قذافی

 معمر قذافی از سلطنت لیبی و همه کسانی که در غرب از آن حمایت می کردند متنفر بود. او از پدر و مادری بیسواد و بادیه نشین به دنیا آمد، دشمنی او همچنان افزایش یافت تا اینکه سرانجام احساس کرد قدرت سلطنت از بین می رود. پس از انتظار برای فرصت مناسب، قذافی که اکنون 27 ساله بود و به عنوان یک افسر جوان ارتش خدمت می کرد، تصمیم گرفت در 1 سپتامبر 1969 قدرت را به دست گیرد. هنگامی که پادشاه ادریس برای تعطیلات در یک استراحتگاه از کشور خارج شد، او و حدود 70 نفر از توطئه‌گران با خودروهای نظامی به شهرهای طرابلس و بنغازی یورش بردند. آنها کاخ سلطنتی و سایر ساختمان های دولتی را محاصره کردند، ارتباطات را قطع کردند و برخی از مقامات دولتی را دستگیر کردند. یکی از این مقامات حتی در یک تلاش ناامیدانه برای فرار با لباس خواب به داخل یک استخر شنا پرید. نگهبانان شخصی شاه تنها کسانی بودند که مقاومت کردند اما حتی آنها نیز در نهایت تسلیم شدند. تنها دو ساعت طول کشید تا سرانجام کودتای بدون خونریزی پایان یافت. قذافی پس از به دست گرفتن قدرت، لیبی را به یک جمهوری تبدیل کرد که توسط شورای فرماندهی انقلابی خود اداره می شد. او با حکمی، جمعیت ایتالیایی لیبی را اخراج کرد و پایگاه های نظامی غربی آن را از کشور بیرون کرد همچنین او با تقویت روابط با دولت های ناسیونالیست عرب به ویژه مصر و شخص جمال عبدالناصر به طور ناموفق از اتحاد سیاسی پان عرب حمایت کرد. جنون قذافی خیلی زود با هوی و هوس او شروع شد که همه مردم لیبی را تحت تأثیر قرار داد. سلطنت او 42 سال به طول انجامید تا اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت وارد عمل شود. معمر قذافی در سال 2011 به طرز وحشتناکی توسط انقلابیون جدید کشته شد و دوره او همینجا به اتمام رسید و مصر را در جنگ های داخی متعدد قرار داد.

به امید رهایی کشورها ازجنگ و نا امنیبه امید رهایی کشورها ازجنگ و نا امنی

 منبع: https://www.indiatimes.com/

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول