راهنما
1401/01/02
فارسی قدیم

زبان یک ابزار ارتباطی بین فرهنگ ها و مردم در سرتاسر هستی به عنوان  پدیده­ای زنده و در حال رشد است که با توسعه­ ی ارتباطات در جهان و نزدیکی فرهنگها روز بروز به سمت غنی تر شدن می­رود.

زبان پارسی درباری یا دری همانطور که از نامش بر می آید بیشتر در دربار بکار می رفته است. درباره‌ی مهد پیدایش زبان فارسی دری، نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف ارایه شده و به گفته الیور روی: «مهد پیدایش زبان دری ایران میباشد، این زبان از ترکیب زبانهای کهن پهلوی اشکانی، تخاری، سغدی و غیره به وجود آمده است. زبان دری دنبالهُ زبان پهلوی یا پارتی نبوده، همزمان و موازی با آن وجود داشت و از آن متاُثر بود و در طول قرنها با استفاده از زبانهای سانسکرت، هندی، پشتو، ترکی و عربی غنی تر شده است.»

فارسی دری زبانیست که از اواخر دوره ساسانی در سراسر ایران از مدائن تا اقصاء نقاط ماوراءالنهر برای شهرنشینان و اهل دانش و فرهنگ شناخته بوده است و به آن سخن می گفته‌اند و پس از تغییر خط از پهلوی به خط عربی، زبان رسمی سراسر ایران گشت و شاعران و نویسندگان و دانشمندان ایران زمین آثارعلمی و ادبی خود را به این  زبان نوشته و آن را کمال بخشیده‌اند. این زبان در طول تاریخ شکل گیری خود هر چه کم داشت، از گویشهای متداول در سرزمین های پهناور ایران و از زبان عربی گرفت. نویسندگان و دانشمندان ایرانی در تألیف کتابهای خود هر جا واژه‌ای را از گویش محلّی مناسب می یافتند و آن را برای انتقال مفاهیم مورد نظر خودشان شایسته می دیدند در کتابها و آثار خود به کار می بردند و زبان دری یا فارسی امروزی را از هر جهت غنی­ تر می­ساختند، به طوری که در بازه ای از تاریخ  نه تنها در محدوده ایران؛ بلکه در آسیای مرکزی و آسیای صغیر و شبه قاره هند زبان  رایج در انتقال علم و ادب گردید. و امروزه از نشانه‌هایی که در تاریخ کهن ایران باقی مانده است، نشان از این موضوع دارد که فارسی دری به عنوان یک زبان و نه یک گویش سابقه‌ای دیرین از دیرباز در فرهنگ و تمدن ایران زمین داشته است، به گونه ای که می توان گفت فارسی امروزی فرزند خلف زبان دریست.

منبع: مقاله فارسی دری نوشته مهدی تدین

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول