راهنما
1401/01/02
به هر یک از یاران و پیروان دوازده گانه حضرت عیسی گفته میشود

به دوازده نفر از یاران مخصوص و نزدیک حضرت عیسی (ع) حواریون می گفتند که بعد از حضرت عیسی عهده دار ادامه دادن راه حضرت مسیح (ع) در تبلیغ دین حضرت بودند. آنها افرادی مخلص، ایثارگر و مجاهد و مبارز بودند  که بسیار به مسیح علیه السلام عشق می ورزیدند.

نامهایشان چنین بود: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنّا، فیلوپس، برترلولما، توما، متّى، یعقوب بن حلفا، شمعون ملقّب به «غیور»، یهودا برادر یعقوب، و یهوداى اسخریوطى.

حواریون جمع «حواری» به معنای شستن و سفید کردن است.دلیل اینکه حواریون، به این نام خوانده شده اند به این علت است که آنها علاوه بر آنکه قلب پاک و روحی با صفا داشتند، برای پاکیزه ساختن و روشنکردن  افکار دیگران و شستشوی مردم از آلودگی و گناه تلاش می­کردند.
برخى گفته اند: این لغت از ریشه حور که به معناى سفیدى خالص است گرفته شده و سبب نام گذاریش این است که شغلشان تمیز کردن لباس ها بوده است.

درداستان­ها آمده­است که حواریون در سفرها به همراه عیسی بودند و هر گاه تشنه و گرسنه می شدند به فرمان خداوند غذا و آب برای آنها آماده می شد، آنها این جریان را افتخار بزرگی برای خود دانستند و از مسیح پرسیدند آیا کسی بالاتر از ما پیدا می شود او فرمود: «بالاتر از شما کسی است که زحمت بکشد و از دست رنج خودش بخورد». به دنبال این جریان آنها به شستشوی لباس و گرفتن  دست مزد از این کار پرداختند.

برخی دیگر گفته اند، که این نام کنایه از شست وشو دادن آن ها از دل ها و نفوس مردم بود که با بیان معارف الهى و احکام و توجه دادن مردم به سوى خداى یکتا، دل ها را از آلودگى شرک و بت پرستى شست وشو مى دادند.
در  روایات آمده که حضرت مسیح علیه السلام بعد از  زنده شدن و عروج به آسمان، هر یک از حواریون را به عنوان نماینده خود به یکی از مناطق مختلف جهان فرستاد، تا انجیل  را تبلیغ کنند.

منبع: وبسایت تبیان

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول