راهنما
1401/01/15
مجلس روم باستان

یکی از نهادهای  با قدمت سیاسی  در روان روم باستان که در اولین روزهای شهر روم پایه‌گذاری شد. و از دیرباز شاهد تمام و قایع اتفاق افتاده در تاریخ شهر روم از  سرنگونی پادشاهان روم و تا  دوران تقسیم سقوط آن و حکمرانی بربرها  بوده و همه این رویداد ها را پشت سر نهاده است.

مجلس سنا و مردم روم عنوانی است برگرفته از کلمات مخفف شده ی لاتین «SPQR» که اشاره به دوران باستان جمهوری روم دارد. این واژه امروزه هم به شکل رسمی به عنوان نشان رسمی شهر رم استفاده می‌شود. این واژه خلاصه در کتیبه‌ها، طومارها، وقف نامه‌ها، بناهای تاریخی این شهر قابل مشاهده است. استفاده از این نشان مربوط به دورانی است که دولت روم حکومت‌های دیکتاتوری همانند سزار را نداشت و حاکم توسط سنا تعیین می‌گردید. چنین به نظر می‌رسد که این واژه در دوره‌هایی بر روی پول رایج رومی نیز درج گشته است.

عبارت؛ مجلس سنا و مردم روم، در ادبیات سیاسی، حقوقی و تاریخی رومیان به کرات استفاده می‌گردید، سیسرون، خطیب معروف رومی در خطابه‌هایش؛ و تیتوس لیویوس در اثر معروف خودش به نام تاریخ روم  از این عبارت استفاده کرده‌اند.

 سنا در طول تاریخ روم باستان یک نهاد مهم سیاسی بود. و در هر یک از این دوره‌های تاریخی روم میزان متفاوتی از قدرت و تأثیرگذاری را داشته است و به طور معمول از مردان مهم و ثروتمند از خانواده های قدرتمند تشکیل می شد.


در اوایل رم  باستان ، مجلس سنا  جایی بود تا به شاهان  توصیه هایی کند. و در آن زمان ، سنا قدرت  کمتری داشت و قدرت واقعی در اختیار امپراتور بود  اما در دوران جمهوری روم مجلس سنا قدرت بیشتری یافت و میتوانست احکام را وضع کند ولی  قوانین کشور را نه. سنا همچنین کنترل هزینه های دولت را برعهده داشت که از این حیث آن را بسیار قدرتمند میکرد.

منبع: /www.wikiwand.com tristarhistory.org

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول