راهنما
1401/01/15
از الحان سی گانه باربد

باربَد نامدار ترین موسیقی‌دان، شاعر، خواننده و از استادان نوازنده بربط دوران ساسانی در زمان پادشاهی خسرو پرویز بود که به طور سنتی با اختراعات مختلفی در تئوری و عمل موسیقی ایرانی شناخته می شود با این حال از زندگی نامه این هنرمند چیزی به جای نمانده است جز اطلاعاتی اندک و در آمیخته با افسانه که در بعضی از کتابهای فارسی و عربی نقل شده است

باربد این موسیقیدان خبره نواهای بسیاری خلق کرده بود از جمله او برای هر روزی از هفته یک نوای مخصوص داشت که نواهای هفتگانه نام داشت همچنین برای سی روز از ماه نیز اهنگ هایی خلق کرده بود که زیباترین آن مهرگانی نام داشت و به این صورت این نواها که مخصوص یک سال بود به تعداد 360 نوا رسید و مجموعه آن ها را سرود خسروانی نامید و به خسرو پرویز هدیه کرد.

از آنجایی که اطلاعات دقیقی در مورد باربد موجود نیست پس اختلافات زیادی نیز بر سر زادگاه و کنیه او باعث شده است که عهده ای او را اهل مرو و در منابع تازه تر اهل جهرم یا ری بدانند و متاسفانه هیچ یک از ساخته های موسیقی باربد موجود نیست. هیچ منبع ساسانی درباره باربد بحث نمی کند، و نشان می دهد که شهرت او از طریق سنت شفاهی حفظ شده است.

نظامی گنجوی شاعر برجسته ی ایرانی در منظومه ی خسرو و شیرین از باربد و سی لحن او سخن به میان آورده و به ترتیب در هر بیت نام های آن هارا توصیف می کند که لحن مهرگانی بیست ویکمین لحن آورده شده است و مربوط به جشن مهرگان ایران و برای سپاسگزاری از خداوند به منظور تمامی نعمت ها و همچنین ایجاد دوستی و محبت میان انسان هاست.

چو نو کردی نوای مهرگانی

ببردی هوش خلق از مهربانی

منبع: ایسنا/ سی لحن نظامی گنجوی/

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول