راهنما
1401/01/20
بخشی از اوستا

در آیین زرتشتیان، زرتشت، پیامبر آسمانی و اوستا کتاب مقدس آنها است.کتابی که به نوعی پیام زرتشت است، ودر آن از امید و وارستگی  از دنیا سخن می گوید، این کتاب مجموعاً دارای هزار فصل و ۲۱ کتاب بوده که اوستای هخامنشی ۸۱۵ فصل آن را داشته و در زمان ساسانیان فقط ۳۴۷ فصل آن گردآوری شد و امروزه حتی ربعِ اوستای ساسانی در دست نیست.

اوستای فعلی عبارت از پنج باب  است: ۱. یسنا ۲. ویسپرد ۳. وندیداد ۴. یشت ۵. خورده اوستا.

که یسنا به معنی پرستش و ستایش و نیایش است و قسمت اساسی اوستا محسوب می شود و دارای ۷۲ فصل است که هریک از ان ها  را «هات» خوانند.در هنگام مراسمات مذهبی از  سروده های آن استفاده می شود.

از قسمت های بسیار قدیم و اصیل یسنا، هات دوازدهم است به عنوان نمونه آمده است: «من مزدا پرست زرتشتی هستم، ستایشگر امشا سپندانم، باور دارم به خداوندگاری اهورا مزدا ...»

 درباره زرتشت  تاریخ تولد او بسیار مجهول است. روایات ایرانی تولد او را حدود ۶۶۰ قبل از میلاد بیان کرده اند. ولی بعضی دیگر تولد او را ۱۷۸۶ قبل از میلاد دانسته اند.  و معتقدند او قبل از بعثت حضرت موسی علیه السلام تبلیغ دین خود را می کرده است.

در آیین زرتشت درباره او بر این باورند که زرتشت برای یافتن راه رستگاری درجهان و از بین بردن ریشه شر جهان هستی را  گشت. او تصمیم گرفت ، آن قدر به تفکر در این زمینه بپردازد که راه رستگاری و نجات جهان را بیابد. و بعد از سالیان متمادی به این حقیقت پی برد که همان گونه که روز و شب، و تاریکی و روشنی باهم آمیخته شده اند، خیر و شر نیز به هم آمیخته اند. او دریافت که دو نیرو بر جهان حکومت می کنند یکی خیر و دیگری شر.

دینی که این پیامبر ایرانی تبلیغ میکرد، یک آئین اخلاقی و راه روش یگانه پرستی بود. او خدای متعال دین خود را اهورا مزدا لقب داد یعنی «خدای حکیم». این نامگذاری به جهت معروف بودن اسم مزدا در زمان او بود و بدون شک «اهورا مزدا» را همگی خدای عالَم و خالق نظام هستی می دانستند.

منبع: نرم افزار پاسخ / مرکز مطالعات حوزه

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول