راهنما
1401/01/20
سيستان قدیم

سرزمین سیستان در شاهنامه اهمیت بسیار بالایی دارد وبسیاری از اتفاقات و رویداد های مهم شاهکار حکیم توس در آنجا به وقوع می پیوندد، این سرزمین همچنین محل پیدایش و خیزش بسیاری از پهلوانان ایران زمین است، بزرگانی که به دست توانمندشان ایران زمین به راه پر افتخار خود ادامه میدهد.
سرزمین سیستان در شاهنامه ی فردوسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این سرزمین را در شاهنامه با نام های سیستان ، زابلستان ، زابل ، سجستان ، سگستان و نیمروز خوانده اند. سرزمینی که مکانی برای حکومت پهلوانان هم­چون سام نریمان و فرزندان و نوادگانش بوده است.


سرزمین نیم روز هم مرز کابل است و به دلیل این هم مرزی ، زال ، پدر رستم روزی به این سرزمین می رود و در آن جا عشق رودابه ،دختر پادشاه کابل ، می شود. همچنین وقتی زال توصیف زیبایی رودابه را می شنود ، نادیده دل به او می بندد و با وجود مخالفت های اولیه این دو با هم ازدواج می کنند. حاصل ازدواجشان رستم پهلوان اول ایران است.

بنابراین ، رستم ، نواده ی سام در این ناحیه مستقر است. در این ناحیه خاندان سام به نوعی حکومت ملوک الطوایفی تشکیل می دهند . یعنی با اینکه از حکومت مرکزی پشتیبانی می کنند ، حکومت با این خاندان ونحوه ی اداره ی آن کاری ندارد . این استقلال موجب می شود رستم در برخی موارد از دستور پادشاهان سرپیچی کند و گاهی باعث ایجاد کدورتی میان او و پادشاه شود.
سیستان محلی با دشت های زیبا و چراگاه های پهناور ، محلی برای آرامش و جشن و سرور رستم و ، خاندانش و پهلوانان و پادشاهانی که از دربار ایران برای کاری نزد رستم می آمده اند نیز هست. اهمیت سیستان تا بدان جاست که نابودی آن را برابر با نابودی رستم و تمام افتخارات خاندانشان است. چنانچه وقتی در داستان رستم و اسفندیار، رستم با اصرار اسفندیار برای جنگیدن روبه رو می شود و به راه هایی که در پیش دارد می اندیشد، یکی از راه ها را کشتن اسفندیار می داند ولی مطمئن است با این کار خود و خاندانش و سرزمین سیستان نابود خواهند شد که این امر پس از پادشاهی بهمن پسر اسفندیار به انجام می رسد ؛ پس از مرگ رستم دیگر سیستان حامی ندارد و بهمن از این فرصت سود می جوید و آنجا را به تاراج می برد .
منبع: دی نا

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول