راهنما
1401/01/23
استاندار قدیم

والی در زبان فارسی دری و تاجیکی در افغانستان و تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر به کسی گفته می‌شود که راس یک اداره محلی در یک ولایت قرار گیرد. والی واژه‌ای عربی می‌باشد به معنی حاکم یا فرماندار که به زبان فارسی راه پیدا کرده‌است و به زبان فارسی به آن اُستاندار می‌گویند.

والی در گذشته تحت اداره وزارت داخله افغانستان قرار داشت و هم اینک تحت امر و اداره ریاست مستقل ارگان‌های محل در افغانستان فعالیت می‌کند.

 www.JADVALKATIBEH.com..........................................Instageram:Magazine.Katibeh............................................YouTube:Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول