راهنما
1401/01/23
نتی در موسیقی

در سر تا سر دنیا هر زبانی را که در نظر بگیرید از حروف خاص خود تشکیل می شود. مانند زبان فارسی که برای یادگیری آن از آموزش حروف الفبای این زبان شروع کردیم تا به ساخت کلمات و جمله ها رسیدیم. پس موسیقی هم مانند هر زبان دیگری پایه و اساسش حروف آن است.موسیقی را نیز می توان یک زبان دانست زبانی که در تمام دنیا مشترک است.

در کل، الفبا و حروف موسیقی نت نامیده می شود. هر نت یک واحد صدایی است که فرکانس و جنس خاص خود را دارد که آن را از بقیه حروف موسیقی متمایز میکند. وقتی این نت ها به طور متوالی، پشت سر هم می آیند منجر به خلق آهنگ می شوند.

نت های موسیقی به سه مدل مختلف نام گذاری می شوند.

روش اول: نظام هجایی برای اسم نت‌های موسیقی ( دو – ر – می – فا – سل – لا – سی )(do, re, mi, fa, sol, la, si) است که شیوه ی مرسوم در ایران نیز استفاده از این روش است. که این نظام بر اساس تئوری موسیقی قرون وسطا است و در ایتالیا و فرانسه ریشه دارد.

روش دوم نام گذاری الفبایی نت هاست که در برخی از کشور های دنیا رایج است  و به صورت (A ,B ,C ,D ,E ,F ,G) است. که این نظام الفبایی ریشه در تئوری موسیقی یونان باستان داشته و نت لا را مبدا قرار داده است

روش سوم نظام الفبایی مبتنی بر حروف ابجد که از قدیمی‌ترین نظام‌های نام‌گذاری نت‌هاست و ریشه ایرانی دارد. در رساله‌های یعقوب کندی، فارابی، ابن‌سینا و … این نظام و روند تکامل‌ش دیده می‌شود و  به ترتيب خاصی به دنبال هم می آيند. برای سهولت در به خاطرسپردن این حروف هر چند حرف پیاپی را به شکل یک واژه درآورده اند که چنین است: اَبجَد – هُوز – حُطی – کَلَمَن – سَعفَص – قَرَشَت – ثَخَذ – ضَظِغ

 موسيقي امروزه خانواده بزرگي را تشکيل ميدهد که بيش از هزاران سال قدمت دارد. اين خانواده قرنهادارای اصول و قواعد تقريباً واحدی بوده است و همة فرهنگهای تشکيل دهندة آن ،در تدوين اين قواعد نقش داشته اند. از حدودسه ـ چهارقرن پيش،رفته رفته، اعضای اين خانوادة بزرگ هرکدام راه جداگانه ای در پيش گرفته و مسيرهای متفاوتي برای تحول خودبرگزيده اند.

منبع: کتاب مبانی نظری وساختارموسیقی ایرانی/وبسایت موسیقی سازنو/ وبسایت بهتاش داورپناه

 

www.JADVALKATIBEH.com..........................................Instageram:Magazine.Katibeh........................................YouTube:Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول