راهنما
1401/01/24
برادر کمبوجیه که توسط برادرش کشته شد

پس از مرگ کوروش بزرگ کمبوجیه  پسر ارشدش جانشین وی شد. کمبوجیه در هنگام فتح بابل فرماندهی یک ارتش از سپاهیان پدرش را به عهده داشت. بعد از فتح آن, به عنوان نماینده‌ی پدرش فرمانده بابل شد. کمبوجیه به مدت هشت سال به عنوان جانشین پدرش در بابل حکومت کرد. حکومت کمبوجیه در بابل طبق اسناد تاریخ به نظر صلح آمیز و آرام بوده و به رشد اقتصادی کمک بسیاری کرده است.

هنگامی که کوروش کبیر  برای سرکوب شورش «ماساگت ها» لشکرکشی کرد . در غیاب او کمبوجیه به عنوان جانشین شناخته شد. در اواخر تابستان همان سال بودکه  خبر کشته شدن کوروش به بابل رسید و کمبوجیه بلافاصله عنوان « شاه بزرگ» را دریافت کرد.

فرعون مصر زمانی  که کمبوجیه به مصر حمله کرد «پسامتیک سوم» بود و در این حمله شهرهای هلیوپولیس وسایبس به دست نیروهای ایرانی افتاد. کمبوجیه یکی از خویشاوندانش به نام «آریاناد» را به حکومت مصر گماشت. و خودش به طرف ایران بازگشت.

داستان از اینجا شروع میشود که هنگام بازگشت کمبوجیه از مصر به ایران در میان راه در شهر اکباتانه در کنعان خبر غصب سلطنت از طرف «بردیا» برادر کوچکترش به گوش کمبوجیه رسید. روایات مختلفی وجود دارد, به گفته‌ی  کتیبه داریوش: کمبوجیه هنگام ترک ایران برای لشکرکشی به مصر، برای اطمینان از موقعیت خود به عنوان شاهنشاه پارس و برای جلوگیری از دسیسه های آینده برادر کوچک خود بردیا را پنهانی به قتل رساند. و او میدانست که این بردیا بردار او نیست اما کمبوجیه در راه بازگشت از مصر قبل از رسیدن به ایران و سرکوب این بردیای دروغین به طرز مشکوکی در همان اکباتانه فوت میکند.

داستان مرگ این دو برادر همچون راز سر به مهری در تاریخ ایران مانده است و هیچ سرنوشت مشخصی از آنها نیست ولی از آنجایی که کمبوجیه هم فرزندی نداشت داریوش با سرکوب بردیا دروغین و تثبیت جایگاه خود با ازدواج با دختر کوروش کبیر آتوسا و دختر بردیا پارمیس پادشاهی حکومت هخامنشیان را در درست گرفت. تا به نوعی برنده این نبرد برادر کشی او باشد.

 منبع: وبسایت ایران باستان

پ.ن قبلا جدول یکم به توضیح بردیا پرداخته شد از این رو در این مطلب کمبوجیه را هدف پژوهش قرار دادیم.

 www.JADVALKATIBEH.com .............................................. Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول