راهنما
1401/02/04
رودخانه ای در کشور پاکستان

شماری از کارشناسان و مقامات هندی می گویند، دهلی نو می تواند با استفاده بیشتر از آب رودخانه سند به پاکستان که به شدت نیاز به آب این رودخانه دارد، فشار وارد کند. سند (ایندوس) که از فلات تبت سرچشمه گرفته و پس از عبور از جامو و کشمیر، گلگیت و بلتستان ،بخش میانی پاکستان را پیموده و در نزدیکی بندر کراچی به دریای عرب می ریزد. 
پاکستان با ۲۴۰ میلیمتر بارندگی از خشک ترین کشورهای جهان است که با چالش های بزرگی در تامین آب کافی برای مزارع و صنعت مواجه است. چرخه سند که از ذوب برف های رشته کوه هیمالیا تشکیل می شود شامل رودخانه ایندوس، هلوم، چناب، کابل و روخانه های راوی، سوتلج و بیز است.۷۲ درصد از جمعیت پاکستان در بستر سند زندگی می کنند. کارشناسان هندی می گویند: دهلی نو می تواند با استفاده بیشتر از آب و یا لغو دیدارهای کمیته آب سند به همسایه غربی خود فشار وارد کند. اوتم سینها کارشناس مسائل سیاسی در دانشگاه مطالعات دفاعی هند، لغو معاهده ایندوس را عملی و مطلوب ندانست واظهار کرد گزینه عملی در چارچوب توافق استفاده بیشتر از آب رودخانه های غربی است. وی اظهار کرد استفاده بیشتر از آب رودخانه براساس بندهای توافقنامه سند است و پاکستان نمی تواند دراین خصوص به هند فشار وارد کند.
 هیمانشو تاکار کارشناس رودخانه ها و محیط زیست هند با تایید این گزینه گفت: هند هیچگاه از حق خود بر اساس این توافق نامه استفاده نکرده است .
 وی افزود: هند باید بر ساختن مخازن ذخیره آب و استفاده بیشتر از آب رودخانه سند متمرکز شود. به گفته وی، لغو توافقنامه سند کمکی به هند نمی کند، بلکه اعتبار بین الملللی این کشور که دارای توافقنامه های مشترک آب با کشورهای همسایه خود مانند نپال، بوتان، بنگلادش و چین است زیر سئوال می برد. 
هند و پاکستان در سال ۱۹۶۰ در خصوص روخانه سند توافقنامه امضا کردند. 
براساس این توافقنامه هند می تواند از آب رودخانه ها استفاده کند در حالی که این کشور تاکنون اجازه داده است که آب رودخانه های غربی( اینداس، جلوم و چناب) به پاکستان برسد. 
هند و پاکستان در سال ۲۰۱۰ با یکدیگر بر سر توافقنامه سند اختلاف پیدا کردند. پاکستان در خصوص پروژه ۳۳۰ مگاواتی برق هند در "کیشن گنگا" به سازمان های جهانی حل اختلاف شکایت کرد و در سال ۲۰۱۱ هند مجبور به متوقف کردن این پروژه شد اما در سال ۲۰۱۳ هند تحت شرایط سخت مجوز ادامه پروژه را دریافت کرد. 

  www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول