راهنما
1401/02/04
کتابی از ارسکین کالدون

ارسکین کالدول نویسنده برجسته آمریکایی کتاب «گرتا» در سال ۱۹۰۳ متولد گردید.  دوران کودکی او  به دلیل شغل پدرش در سفر به سرتاسر  مناطق جنوب گذشت و رمان‌ها و داستان‌های او با تصویر واقعی واقع‌گرایانه‌شان از جنوب در میان  آن ها شکل گرفت .

جنوب و به ویژه ایالت جورجینیا نقطه شکال گیری  ذوق ادبی او بود  وبه نوعی  بنیان موفقیت های آتی  او در سال های بعد در آنجا نهاده شد.

در جوانی مدتی به آمریکای مرکزی سفر کرد و وقت خویش را به قول خودش به ولگردی و کارهای گوناگون ازقبیل خبرنگاری و بازی فوتبال حرفه ای گذراند.

هر روز به کار جدیدی دست می زد ولی در هیچ یک از شغل ها موفقیت قابل توجهی کسب ننمود تا دوباره به اتازونی بازگشت و این بار تصمیم گرفت که نویسنده شود.

او دوباره مطالعه را شروع کرد و تا  مدت ها نیز به آثارش توجه شایانی نشد، اما عاقبت و به تدریج بر اثر نوشتن تعداد زیادی داستان و مقاله در روزنامه های مختلف مشهور شد و آثارش مورد توجه و قبول مردم واقع گردید.

کالدول ازجمله نویسندگان آمریکایی است، که ادبیات قرن بیستم را آن طور که باید ترقی دادند. او از نخستین کسانییت که در آثار خود به موضوعاتی با درون‌مایه‌های اجتماعی، از جمله فقر و نژادپرستی به‌ویژه در ایالت‌های جنوبی آمریکا، پرداخت و در همه آثارش طنز تلخ  و طعنه امیزی  که در ان طبقه مخصوصی از اجتماع را مورد تحقیر قرار می دهد به چشم میخورد.

 این طبقه در کتاب های کالدول نماد  انسان هایی هستند که وجود دیگران را برای آسایش خویش ناچیز می شمرند.

از مهمترین آثار کالدول میتوان گرتا،جاده تنباکو،غوغای ژوئیه، یک وجب خاک خدا، دست چپ خدا، آفتاب جنوبی، خانه ای در کوهستان، راه های جنوب، کلودل انگلیش، اسمش را تجربه بگذار، بازی، سرزمین آمریکا، مکانی به نام استرویل، زمین حزن آور،در سرتاسر شب، شمال دانوب را نام برد.

www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول