راهنما
1401/02/04
نژاد اسلاو

تصوری که درباره ی مردم روسیه و رفتار آن ها برای دیگران وجود دارد این است که آن ها مردمانی سر سخت و حتی کمی سرد هستند. البته این ها همه تحت تاثیر شرایطی است که روس ها در زمان شوروی ها داشته اند که حتی سال ها پس از این که شوروی دیگر وجود خارجی ندارند اما هنوز هم تاثیرش را در زندگی مردمان این کشور به وضوح احساس می­شود.

مردمان «روس» که تباری از  نژاد اسلاودارند بسیار  بر روی کشور خود حساس هستند و سرزمین مادری خود را همچون خانواده ی خود می دانند.به گونه ای که دو عنصر خانواده و وطن برای آن ها از هر چیز دیگری مهم تر است. روس ها به تاریخ و فرهنگ خود بسیار می بالند. آن ها معتقدند که اگرچه بعضی شرایط تاریخی باعث شده که زندگی برایشان سخت شود اما به این خاطر که به سبب آن زندگی اجتماعی و کشورشان  شکوفا شده است، به آن مفتخرند.

روس ها خیلی اهل علم و ادب هستند و در کنار آن به شاخه های مختلف هنر اهمیت می دهند. داشتن هنرها و توانایی های مختلف برای آن ها، یک ضرورت محسوب می شود، آنها سعی می کند تا فرزندانشان را به سمت یادگیری مهارت های هنری  هدایت کنند که این موضوع ریشه در این موضوع دارد که بسیاری از صاحب سبک ها و پیشگامان ادبیات اروپا، از روس ها هستند. که پیشگام آنها تولستوی فقید است.  در عرصه های هنری  دیگر همچون  سینمایی و آهنگسازی نیز شهره اند که نام  چایکوفسکی را در این زمینه درخشان است.

درباره ی اخلاق مردم این سرزمین خودشان می گویند که اگر می خواهید ما را بشناسید، نگاهی به جاذبه های تاریخی ما در طول قرن های مختلف بیاندازید! شاید منطق این حرف برای شما عجیب و یا حتی غیر قابل درک باشد اما وقتی به آن بیشتر فکر کنید خواهید دید که پر بیراه نگفته اند.

www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول