راهنما
1401/02/04
الهه زیبایی

از نخستین روزهایی که آدمی پا برروی این کره خاکی گذاشت  همواره  به دنبال ارضای حس زیبایی  بود و در هر کجا به دنبال مسیر رسیدن به آن می‌گشت.  و تعریف آن از دیرباز ، در افسانه ها  و کتب شاعران  تا  به امروز که زیبایی توسط  شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و  در گذر زمان تغییر می‌کند.

شاید اولین تعریفی که برای زیبایی شکل گرفت در قالب تولد زهره بود؛ نام آن در یونان آفرودیته Apjrodite و در روم «ونوس» Venus بود که از همان ابتدا از بزرگترین خدایان محسوب می شد.

ماجرای تولد ونوس در افسانه ها  به  این شکل است "که خدای خدایان با دریا در آمیخت و از عشق او صدفی از دل امواج کف آلود سر بر اورد و ونوس از میان آن بیرون آمد."

ونووس در اصل  به عنوان یک ربع النوع  وخدای باروری به شمار می رود  که دامنه نفوظ او انسان حیوانات و گیاهان را شامل می شد و به نوعی تولید مثل در طبیعت را نظارت می کرد ولی اندک اندک بصورت الهه عشق در آمد و همه انواع عشق چه از نوع آسمانی و چه از نوع هوسناک تحت نظر او قرار داشت.

ونووس همیشه بصورت زنی جوان و بسیار زیبا با قیافه ای غالبا حوس انگیز بود اندام او مظهر کامل تناسب از نظر یونانیان بود.بدین جهت هر وقت مفهوم زیبایی از نظر

یونانیان و رومیان در طول تاریخ عوض می شد تجسم زهره نیز تغیر می کرد. ودر قدیم ترین آثار ادبیات و هنر یونان تا به امروز ونوس بزرگترین منبع الهام نویسندگان و شعرا و هنرمندان بوده است و هیچ قهرمانی نقشی بزرگتر از نقش این الهه را بازی نکرده و هیچ شخصیت آسمانی یا زمینی به اندازه او موضوع شعر و نثر و تئاتر و نقاشی و ترانه های عامیانه قرار نگرفته است. عالی ترین مجسمه های دوران کهن مجسمه هائی است که برای این الهه ساخته شده است.عالی ترین اشعار قدیم یونان و روم به وصف این ربع النوع اختصاص یافته است زیبا ترین معابد و زیباترین کاهنه های قدیم از آن ونوس بوده اند.

منبع: وبسایت تاریخ ما

www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول