راهنما
1401/02/04
اله شکار

روم باستان سرزمینی است کهن با فرهنگی غنی که مردم آن در برهه های مختلف زمانی به پرستش خدایانی متفاوت پرداخته و حیات خود را مدیون لطف آنان می پنداشتند. در روم باستان، خدایان از ویژگی و صفاتی کاملا انسانی برخوردار بودند، با این تفاوت که دارای قدرت هایی فرازمینی بوده و عمر آنها پایانی نداشت. در این سرزمین نه تنها خدایان رومی بلکه الهه های روم هم در از اهمیت زیادی برخوردارند. الهه های روم باستان به اندازه خدایان روم قدرتمند و محبوب بودند. آنها مظهر قدرت زن و زیبایی هستند. و در داستان های اساطیری روم نقش مهمی ایفا می کنند.

از مهمترین الهه های روم باستان «دیانا»  است.که او را معمولا با تصویر شکارچی با تیر و کمان نشان می‌دهند که سگ‌های شکاری همراهش هستند.

دیانا رب‌النوعی است که او را با آرتمیس  در یونان مطابق میدانند و او را الهه ماه و شکار مینامند و به نوعی مظهر زنانگی و زیباییست. وظیفه دیانا محافت از طبیعت و حفظ تعادل آن است و پیوند او با جنگل و حیوانات به او قدرت برقراری ارتباط و کنترل حیوانات را میدهد.

افسانه های زیادی در باره دیانا وجود دارد که یکی از آنها  مربوط به پرستش دیانا است. اعتقاد بر این است که پرستش او نیازمند قربانیست وهرکسی که در معبد آونتین برای او گاو سفیدی قربانی کند ، قدرت نامحدودی پیدا می کند. با اطلاع از این افسانه ، پادشاه تولیوس ، با کمک کشیش معبد دیانا ، یک گاو را. با دست خود قربانی کرد و به این قدرت دست یافت. که حتی گفته می شود شاخ های این حیوان قرن ها دیوارهای این معبد موجوداست.

دیانا در میان رومیان باستان همواره پرستش می شد و بعد از مینروا و وستا ، یکی از سه الهه ایست که قسم خورده بود که هیچ وقت ازدواج نکند.

منبع: fa.unistica.com / تاریخ ما

www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول