راهنما
1401/02/09
اتحاديه ای است سیاسی متشکل از تیره ها و طوایف عشایری

«ایل» در جامعه عشایر ایران عبارت است از اتحادیه‌ای سیاسی متشکل از تیره‌ها و طوایف عشایری که به اتکای وابستگی‌های خویشاوندی (نسبی، سببی و آرمانی) یا در برهه زمانی خاص، بنا به مصالح و ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی با هم متحد شده و تشکیل یک ایل را می‌دهند. معمولاً ایلات دارای سرزمین و قلمرو ایلی خاص خود بوده و تحت رهبری و مدیریت شخصی با سمت ایلخان یا ایل بیگ اداره می‌شدند. ایلات بزرگ ایران از جمله  ایل ارکوازی، ایل کلهر، ایل قشقایی، ایل بختیاری و ایل چگنی (چگینی)، ایل شاهسون و ایل ملکشاهی هستند.

 

Instageram: Magazine.Katibeh

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول