راهنما
1401/02/24
خدای اقیانوس ها، رودخانه ها و چشمه های زیرزمینی در اساطیر اوگاریتی است

یَم خدای اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌های زیر زمینی است و نقش مهمی در اساطیر اوگاریتی بازی می‌کند.

 

  • مقام معنوی یم

یم به شکل دریای بزرگ کیهانی و اغلب همچون یک رود بزرگ تجسم می‌شود و نمادی از آشوب و تاریکیِ نخستین به شمار می‌آید. وی با بعل، خدای بزرگ نظم‌آفرین که نبردهایش با آفرینش طوفان، باران زایی، تندر و آذرخش در پیوند است در جنگی همیشگی است. اما سرانجام بر اساس لوحه‌ای که بر مبنای این اسطوره به دست آمده‌است مشخص می‌گردد که یم مرده است و بعل شاه می‌گردد.

لویاتان یک مار بزرگ یا اژدهایی هفت‌سر در اسطوره‌های اوگاریتی است که یا حیوانِ دست آموز یم (دریای بزرگ کیهانی، اغلب همچون یک رود بزرگ) محسوب می‌شود یا یک جنبه از خودِ یم است.

ضمناً واژه یم که در فارسی هم استفاده می‌شود همریشه جم و جمشید است که در اسطوره های هندی ( یما)، چینی (یان)، ایرانی، بودایی(یما) ژاپنی(یِما) با نخستین از پادشاهان روی زمین همخوانی دارد در عربی این واژه به معنای دریاست.

 

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول