راهنما
1401/03/10
لقبی مقدس در کلیسای ارتودوکس

قِدّیس، لقبی مقدس در کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدکس شرقی است که بر مبنای آن لقب «مقدس» به نام فرد تقدیس شده، پیشوند می‌گردد.

برای قِدّیس معرفی‌کردن فردی در کلیسای کاتولیک، باید (به باور کلیسا) معجزه‌ای از فرد مورد نظر، به کلیسا اثبات شود.

کلیسای کاتولیک خود را تنها مرجع اعطای «مقام قِدّیس» به انسان‌ها می‌داند. در شرایط عادی باید میان مرگ کسی که برای تقدیس پیشنهاد می‌شود و آغاز این روند، پنج سال فاصله باشد تا از تأثیرگذاری عواطف و احساسات جلوگیری شود. هم‌چنین میزان اعتقاد و پایبندی شخص به دین سنجیده می‌گردد تا اطمینان حاصل شود که او هیچ دیدگاه بدعت گذارانه و ارتدادی به مسیحیت و مذهب کاتولیک ابراز نکرده است.

 

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول