راهنما
1401/03/10
شیمیدان فرانسوی که در سال 1987 جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد

جان ماری لن (Jean-Marie Lehn) (متولد ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۹،) شیمیدان فرانسوی است. در سال ۱۹۸۷ به‌طور مشترک به همراه دونالد کرام و چارلز پدرسون «به خاطر

توسعه و استفاده از مولکولهایی با تعاملات گزینشی تحت ساختاری» جایزه نوبل در شیمی به او اعطا شد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول