راهنما
1401/03/17
برادر کوچک قصر روم در شاهنامه حضرت فردوسی

یانُس، در شاهنامه برادر کوچکتر قیصر روم است که چون قیصر به بند شاپور ذوالاکتاف گرفتار شد، به نبرد با شاه ایران پرداخت، اما تاب رویارویی با شاپور را نیاورد و گریخت.

فردوسی در بیتی از شاهنامه، از یانس چنین یاد کرده‌است:

 

جوانی کجا یانسش بود نام                        جهانجوی و بخشنده و شادکام

 

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول