راهنما
1401/03/18
پیامبر نقاش

در طول تاریخ بشریت هزاران هزار پیامبر برگزیده شده یا اینکه فقط ادعای پیامبری داشته اند به گونه ای که تنها پنج نفر از همه ی آنها دارای دین و شریعتی خاص بودند یکی از این پیامبران که به اتفاق در زمان قدیم به اشتباه به عنوان پیامبر شناخته می‌شده و خود ادعای نبوت داشته مانی معروف به پیامبر نقاش است اما سئوالی که پیش می آید این است که واقعا این پیامبر نقاش بوده است یا خیر؟ خیر اصولا مانی در حیطه طبابت اشتغال داشت ولی از آنجایی که در کتاب های خود که مشهورترین آن ها آردهنگ است ( در فارسی ارتنگ و ارژنگ نیز خوانده می‌شد)، برای درک بهتر مفاهیم، گفته های خویش و تمام اساطیر مانوی، داستان آفرینش و آیین خود را به صورت نقاشی به تصویر می کشید از این رو به پیامبر نقاش معروف شد.

مانی به عنوان پیامبر ایرانی قرن سوم در تیسفون، بابل، عراق امروزی به دنیا آمد و مذهب مانوی را پایه گذاری کرد. این دین که از خاورمیانه سرچشمه گرفت، پیروان زیادی داشت و تا چین و جنوب فرانسه گسترش یافت. با این حال، دین به تدریج توسط ادیان توحیدی قوی تر پاکسازی شد و اسلام و کلیسای کاتولیک پیروان آن را آزار و اذیت کردند. مانی کوشید تا ترکیبی از ادیان پیشین، از جمله جنبه‌های زرتشتی، مسیحیت و بودایی ایجاد کند. مانی پیامبران زرتشت، بودا و عیسی مسیح را می‌شناخت، اگرچه ادعا می‌کرد که وحی قوی‌تر دریافت کرده است و در پی ایجاد چارچوب دینی جدیدی که ترکیبی از آموزه‌های قبلی و مکاشفات درونی خودش بود به گونه ای که نبردی بین خیر و شر برپا بود و او از انسان ها میخواست که زندگی همراه با پرهیزکاری، نماز و عفت داشته و همچنین از خوردن الکل و گوشت خود داری کنند زان پس پیروان او اندکی بعد از مانی نیز دین اورا تبلیغ می کردند اما این دین بشر ساخته با تحت فشار بودن از طرف زرتشتیان و مسیحیان ضعیف و تقریبا از بین رفت.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول