راهنما
1401/03/19
نت چهارم موسیقی

همواره در سراسر جهان موسیقی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و موسیقیدان ها برای فهم بهتر آن از حروف اختصاری که نت نامیده می شوند استفاده میکنند به گونه ای که به عنوان الفبایی برای موسیقی شناخته می شوند دانستن نام همه این نت ها و همچنین ارزش زمانی و نحوه رسم آن ها کلید اولیه خواندن موسیقی و استارتی برای شروع آن محسوب می شوند. که هر کدام دارای مشخصه هایی چون فرکانس و صدای مربوط به خود هستند به همین دلیل موسیقی را نیز می توان یک زبان دانست زبانی که در تمام دنیا مشترک است.

در موسیقی سنتی ما هفت نت وجود دارد ولی در موسیقی غربی پنج نت دیگر به این نت ها اضافه می‌شود به عنوان مثال یکی از این نت ها که می نامیده می‌شود، چهارمین نت از نت‌های اصلی یا هفت‌گانه (دو ر می فا سل لا سی) است که گاهی آن را با حرف fو گاهی با حرف fa (فا)  نشان می دهند وقتی این نت ها به طور متوالی، پشت سر هم می آیند منجر به خلق آهنگ می شوند.

شاید خیلی از افراد موسیقی را فقط یک سرگرمی بپندارند اما باید این را بگویم که موسیقی دریای گسترده‌ای است که هرچه در آن پیش بروی به پایان نمی رسد امروزه موسیقی ازخانواده بزرگی تشکیل شده است در اینجا لازم است این سئوال را بپرسیم که آیا تاکنون به نظم صداهای اطرافتان توجه کرده‌اید؟ مثلاً صدای چکه کردن قطرات آب از لوله، صدای قدم زدنتان و یا حتی تیک تاک ساعت که همه و همه تشکیل شده از صداها و سکوت ها هستند و جالب است بدانید که همة این صداها را موسیقی می‌نامند. درواقع موسیقی را علمی می دانند که با ترکیب صداها و کشش‌های مختلف، اندیشه و احساسات آدمی را در غالب صداهای موزون بیان می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید!
magazine.katibeh
Katibeh_Magazine
Katibeh.Magazine
Katibeh Magazine
به اشتراک گذاری
برو به جدول